glasblas_top
Prova på

Glasblåsare visar olika glasblåsningsmoment, berättar om olika tekniker, ugnar och verktyg och om sin verksamhet. Sedan får alla i gruppen prova på både att blåsa och att skulptera massivt i det varma glaset. Varje deltagare får spara minst ett glasarbete. Vad som görs under lektionen varierar beroende på storlek på gruppen. Färdiga alster måste kylas ner i en avkylningsugn och är klara tidigast nästa dag. Max 10 pers/timme, för större grupper bokas längre tid.

Visning

Grupper kan boka in enskild visning av glashyttan. Då visar glasblåsare olika glasblåsningsmoment, samt berättar om olika tekniker, våra ugnar och verktyg och om verksamheten. Vid sådana tillfällen ges 20% rabatt i glashyttans butik. Max 20 pers/timme.